Meer omtrent GNR-Live

Wie ons is

GNR-live Christelike Internet Radio is gestig in ‘n pragtige dorpie in die hart van die beroemde Tuinroete in die Suid-Kaap, Suid-Afrika.

Dit het ‘n beskeie begin gehad toe Pastoor Ferdi Stols die radio saam met wyle Dr. Tienie Van Staden, Pastoor Randal Van Staden en Pastoor Fritz Faro gestig het. Die amptelike bekendstelling van die radio het in Januarie 2016 plaasgevind toe Dr. Tienie Van Staden die eerste was om op die lug te gaan en luisteraars geroep het om die oproep tot berou ter harte te neem.

Hierdie boodskap is steeds die kern van al ons uitsendings. Ons by GNR-Live erken dat daar geen ander Naam is waardeur ons gered kan word nie en dat daar inderdaad geen ander boodskap so belangrik is as om mense op te roep om hul harte aan Jesus Christus as hul Verlosser en Here te gee nie.

Ons dank God dat ons nou luisteraars regdeur Suid-Afrika het. Baie is getroos en gestig deur die musiek en die prediking van die Woord. Daar is ook diegene wat deur die Heilige Gees tot berou gebring is. En ons verheug ons dat vir selfs net een siel wat na Jesus kom, daar vreugde in die hemele is.

Ons nooi jou uit om saam met ons op ons reis te gaan, terwyl ons die aangesig van die Vader soek, Sy verlossing, Sy seëninge en Sy leiding begeer. Ons sal voortgaan om op God te vertrou om ons te lei in onderrig wat duidelik sal wees, wat waarsku vir alle geestelike gevaar, om die Woord van God sonder huiwering te spreek en om mense aan te moedig tot ‘n verhouding van waarheid, suiwerheid en afhanklikheid.

Ons vertrou daarop dat jou tyd saam met ons by GNR-Live ‘n ge-inspireerde en lewensveranderende ervaring sal wees. Bid asseblief vir ons en ondersteun ons met jou liefde en gebede om voort te gaan op hierdie baie spesiale pad deur middel van radiobediening.

Mag die Here jou seën.

Geloofsverklaring.

Ons glo in Een ewige God. Hy is die Skepper en Here van die wêreld. Hy is Vader, Seun en Heilige Gees, en Hy regeer alle dinge volgens die doel van Sy wil.

Ons glo in Jesus Christus, God se Seun, wat Redder en Here is en wat Homself as losprys vir sondaars gegee het deur Sy dood aan die kruis. Hy het uit die dood opgestaan en na die hemel opgevaar, waar Jesus as waarlik God en waarlik mens die Enigste Middelaar tussen God en die mensdom is.

Ons glo dat alle mense verlore sondaars is en die Koninkryk van God nie kan sien nie behalwe deur ‘n nuwe geboorte. Regverdiging is uit genade deur geloof in Christus alleen.

Ons glo in die krag van die Heilige Gees, die ware Gees van God self, gestuur om van die Seun te getuig.

Ons glo in die werk van God deur Sy Gees vir die individu se nuwe geboorte en groei asook vir die kerk se voortdurende vernuwing in waarheid, wysheid, geloof, heiligheid, liefde, krag en sending.

Ons glo dat die Ou en Nuwe Testament Skrifte die enigste geïnspireerde, geskrewe Woord van God is, onfeilbaar en sonder fout, ons riglyn vir geloof en praktyk.

Ons glo in een heilige en universele kerk en nie denominasie nie. Die ware kerk se roeping is om Jesus Christus te aanbid en getuienis af te lê, deur die evangelie, die goeie nuus, onder alle nasies te verkondig en sy verbintenis te demonstreer deur medelydende diens aan die behoeftes van alle mense.

Ons glo dat Jesus Christus persoonlik en sigbaar in krag en heerlikheid sal terugkeer om Sy redding en Sy oordeel te voltooi. Jesus sal Sy Koninkryk ten volle openbaar wanneer Hy ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde vestig waarin Hy vir ewig en altyd verheerlik word.

Pastoor Ferdi Stols en sy vrou Marinda woon in George, Wes-Kaap, Suid-Afrika. Hulle is in 1988 getroud en het ‘n dogter, Mari-Lett (getroud met Gerhard Goosen, en 4 kinders), twee seuns, Cobus (getroud met Hiên en 2 kinders) en Christopher (getroud met Louise Buder).

Hy is in 1991 in die bediening georden en het sy eerste kerk in Thaba Nchu in 1991 geplant. Sedertdien het die Here hom in verskeie bedieninge gebruik, terwyl hy trou gebly het aan sy bediening wat in 1999 onder die naam Lewende Woord In Aksie (LWIA) gestig is. Deur LWIA is bedieninge by aftree-oorde, ens. gestig om  diegene te bedien wat op verskeie maniere sosiaal en geestelik verwaarloos is.

Hy is ook ‘n sanger en musikant. Hy het elf “gospel” CD’s vervaardig en self bemark om sy bediening te ondersteun. Sy liefde vir musiek en sang het natuurlik deure geopen om die goeie nuus van Jesus Christus as Redder en Here te deel.

In 2016 het hy GNR-Live Christelike Internet Radio gestig en bekendgestel. Tot op hede bereik die oproep talle mense deur musiek en woord wat mense oproep om Jesus Christus as Here en Redder te aanvaar!”